De Sionskerk, Mariënberg

 


 

Locatie en tijden erediensten

We houden elke zondag twee erediensten:

's morgens om 11:15u.

En 's middags om 15:00u.

Beide diensten vinden plaats in de Sionskerk te Mariënberg (Oudeweg 22).

Zie de contact-pagina voor een google-kaart en eventuele routebeschrijving.

U bent van harte welkom om onze erediensten te bezoeken!

 


Herziene Statenvertaling

In de eredienst

en maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling.

Voor informatie en online teksten:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/


 

Gereformeerd Kerkboek (Heemse 1984/85)

In de erediensten gebruiken we het Gereformeerd Kerkboek, zoals deze is vastgesteld op de generale synode van Heemse (1984/1985).

In dit kerkboek zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen, 41 gezangen, de belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de heilige doop, het heilig avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus) en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 


 

Overzicht erediensten

De volgende erediensten worden de komende weken gehouden:

     
Zondag 6 juni
11.15u Leesdienst
  15.00u Leesdienst (zondag 18 HC)
     
Zondag 13 juni
11.15u Ds. M. Dijkstra
  15.00u Ds. S. de Marie (zondag 19 HC)
     
Zondag 20 juni
11.15u Leesdienst
  15.00u Ds. H.G. Gunnink (zondag 20 HC)
     
Zondag 27 juni 11.15u Ds. M. Dijkstra 
  15.00u Ds. S. de Marie (zondag 21 HC)
     
Zondag 4 juli
11.15u Ds. C. Koster (zondag 22 HC)
  15.00u Ds. M. Dijkstra