De Sionskerk, Mariënberg

 


 

Locatie en tijden erediensten

We houden elke zondag twee erediensten:

's morgens om 11:15u.

En 's middags om 15:00u.

Beide diensten vinden plaats in de Sionskerk te Mariënberg (Oudeweg 22).

Zie de contact-pagina voor een google-kaart en eventuele routebeschrijving.

U bent van harte welkom om onze erediensten te bezoeken!

 


Herziene Statenvertaling

In de eredienst

en maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling.

Voor informatie en online teksten:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/


 

Gereformeerd Kerkboek (Heemse 1984/85)

In de erediensten gebruiken we het Gereformeerd Kerkboek, zoals deze is vastgesteld op de generale synode van Heemse (1984/1985).

In dit kerkboek zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen, 41 gezangen, de belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de heilige doop, het heilig avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus) en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 


 

Overzicht erediensten

De volgende erediensten worden de komende weken gehouden:

     
Zondag 6 september 14.30u Leesdienst
  19.00u Leesdienst (zondag 33 HC)
     
Zondag 13 september 14.30u Ds. M. Dijkstra (doop en openb. geloofsbelijdenis)
  19.00u Ds. H.G. Gunnink (zondag 34 HC)
     
Zondag 20 september
14.30u Leesdienst (zondag 35 HC)
  19.00u Ds. M. Dijkstra (voorber. HA)
     
Zondag 27 september
14.30u Ds. M. Dijkstra (viering HA+nabetr)
  19.00u Leesdienst (zondag 36 HC)
     
Zondag 4 oktober 14.30u Leesdienst (zondag 37 HC)
  19.00u Ds. M. Dijkstra