De Sionskerk, Mariënberg

 


 

Locatie en tijden erediensten

We houden elke zondag twee erediensten:

's morgens om 11:15u.

En 's middags om 15:00u.

Beide diensten vinden plaats in de Sionskerk te Mariënberg (Oudeweg 22).

Zie de contact-pagina voor een google-kaart en eventuele routebeschrijving.

U bent van harte welkom om onze erediensten te bezoeken!

 


Herziene Statenvertaling

In de eredienst

en maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling.

Voor informatie en online teksten:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/


 

Gereformeerd Kerkboek (Heemse 1984/85)

In de erediensten gebruiken we het Gereformeerd Kerkboek, zoals deze is vastgesteld op de generale synode van Heemse (1984/1985).

In dit kerkboek zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen, 41 gezangen, de belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de heilige doop, het heilig avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus) en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 


 

Overzicht erediensten

De volgende erediensten worden de komende weken gehouden:

     
Zondag 7 februari 11.15u Ds. H.G. Gunnink (zondag 3 HC)
  15.00u Ds. M. Dijkstra
     
Zondag 14 februari
11.15u Ds. M. Dijkstra
  15.00u Prop. P. Heres (zondag 4 HC)
     
Zondag 21 februari
11.15u Leesdienst
  15.00u Leesdienst (zondag 5 HC)
     
Zondag 28 februari 11.15u Leesdienst
  15.00u Leesdienst (zondag 6 HC)
     
Zondag 7 maart 11.15u Ds. S. de Marie (zondag 7 HC)
  15.00u Ds. E. Heres
     
Zondag 14 maart
11.15u  
  15.00u