De Sionskerk, Mariënberg

Broeders en zusters, zoals u vast zult hebben vernomen, heeft de cycloon Idai een enorme ravage aangericht in een deel van zuidelijk Afrika. De allesverwoestende orkaan (categorie 4) kwam in Mozambique aan land en trok daarna verder naar Malawi en Zimbabwe. Deze cycloon ging gepaard met zware regen. Men schat dat er zo’n drie miljoen Afrikanen getroffen zijn door dit natuurgeweld. In genoemde landen zijn al minstens 750 doden gevallen. Veel mensen worden nog vermist en tienduizenden zijn op de vlucht.

De cycloon heeft enorme verwoesting aangericht. De meeste huizen zijn niet bestand tegen dergelijk natuurgeweld met windstoten tot wel 190 km per uur. Woningen, scholen, kerken, bedrijven en zieken-huizen zijn verwoest.

Mensen moesten vluchten voor de zware overstromingen en lieten hun bezittingen achter om in hogere gebieden veiligheid te zoeken. In sommige gebieden stonden huizen helemaal onder water tot wel 11 meter hoog!

Enorme modderstromen sleurden alles mee wat ze op hun pad tegenkwamen. Er is groot gebrek aan voedsel en drinkwater. Eten is weggespoeld en de oogsten zijn verwoest.   

Het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit: Dorcas, Metterdaad, Tear, Woord en Daad, ZOA en Red een Kind) is een noodhulpactie gestart. Zij hebben dringend hulp nodig om de slachtoffers te kunnen helpen. Help mee! De leden van het Christelijk Noodhulpcluster bieden hulp via lokale organisaties, partners en kerken. Voor €20,- kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Dat bevat rijst, mais, dekens en ook zaad en mest zodat er nieuwe gewassen gezaaid kunnen worden. De verwachting is dat er wel een half jaar ondersteuning nodig is.

Op zondag 7 april zal er een tweede collecte in zowel de morgen- als ook de middagdienst worden gehouden bestemd voor noodhulp aan de genoemde landen in zuidelijk Afrika.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Het bedrag zullen we overmaken aan de ZOA (rek.nr.: NL46 INGB 0000 0005 50).

 

De diaconie van DGK Mariënberg


 

Meer informatie kunt u o.a. vinden op de website van de ZOA en Red een Kind:

https://www.zoa.nl/

https://www.redeenkind.nl/